Mangfald, motivasjon og meistring

Badeland og andre treningstilbod

På Haugland Rehabiliteringssenter har vi eit stort badeanlegg med to basseng, vannsklie og badstover.

Der fins også Styrkerom, Jympa og utleige av kano

Spesialisert rehabilitering

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter eit rehabiliteringssenter innan spesialisthelsetenesta. Vi tek imot rundt 1 300 pasientar årleg, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Fagkompetanse

Vi har ein stor tverrfagleg stab med brei kompetanse innan spesialisert rehabilitering. Medisinskfagleg ansvarleg er overlege Helena Aarsnes, spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehab.

Dag- eller døgnopphald

Vi tilbyr både dag- og døgnopphald ved senteret. Ved dagopphald får du rehabilitering på dagtid, og bur heime hos deg sjølv.  Ved døgnopphald bur du på senteret under heile opphaldet.