Mangfald, motivasjon og meistring

Jula 2018

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er julestengt f.o.m. fredag 21. desember kl. 15.00. Vi opnar att onsdag 2. januar 2019 kl. 08.00.

Vi oppmodar deg til å ta kontakt med oss før fredag 21. desember dersom du har behov for det, i juleferien vil sentralbordet bli kopla over til telefonsvarar.

Dersom du har fått tilbod om opphald med 14 dagars svarfrist, så vil vi ha forlenga frist i samband med jula. Treng du å kontakte oss før du gir eit endeleg svar, så ta kontakt med oss frå 2. januar 2019 på tlf. 57 73 71 00.

Vi ynskjer deg ei riktig god jul og alt godt for det nye året.

Badeland og andre treningstilbod

På Haugland Rehabiliteringssenter har vi eit stort badeanlegg med to basseng, vannsklie og badstover.

Der fins også Styrkerom, Jympa og utleige av kano

Spesialisert rehabilitering

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter eit rehabiliteringssenter innan spesialisthelsetenesta. Vi tek imot rundt 1 300 pasientar årleg, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Fagkompetanse

Vi har ein stor tverrfagleg stab med brei kompetanse innan spesialisert rehabilitering. Medisinskfagleg ansvarleg er overlege Helena Aarsnes, spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehab.

Dag- eller døgnopphald

Vi tilbyr både dag- og døgnopphald ved senteret. Ved dagopphald får du rehabilitering på dagtid, og bur heime hos deg sjølv.  Ved døgnopphald bur du på senteret under heile opphaldet.