Mangfald, motivasjon og meistring

Introkurs i havkajakk

Nylig arrangerte aktivitetsleiarane våre introduksjonskurs i…

Paraidrettsdag

I helga arrangerte vi paraidrettsdag saman med Sogn og Fjordane…

Paraidrettsdag sjøsportaktiviteter

Saman med Sogn og Fjordane Idrettskrins arrangerer vi laurdag…

Førehandsstemming

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Det vert høve til å…

Fysvass startar opp!

Fysvass startar opp torsdag 22.08.19. Tidspunkt blir kl 19:30…

Uterehabiliteringskonferanse 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020 vert arrangert ved Røde Kors…

Åpen paracamp (også for nybegynnere) og NM i paravannski (Stavanger) 26.-28.juni

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund inviterer til para-camp…

Aktiv Ung konferansen 12. - 13.mars 2019

12-13. mars 2019 vert den årlege Aktiv Ung konferansen arrangert…

Badeland og andre treningstilbod

På Haugland Rehabiliteringssenter har vi eit stort badeanlegg med to basseng, vannsklie og badstover.

Der fins også Styrkerom, Jympa og utleige av kano

Spesialisert rehabilitering

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter eit rehabiliteringssenter innan spesialisthelsetenesta. Vi tek imot rundt 1 300 pasientar årleg, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Fagkompetanse

Vi har ein stor tverrfagleg stab med brei kompetanse innan spesialisert rehabilitering. Medisinskfagleg ansvarleg er overlege Helena Aarsnes, spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehab.

Dag- eller døgnopphald

Vi tilbyr både dag- og døgnopphald ved senteret. Ved dagopphald får du rehabilitering på dagtid, og bur heime hos deg sjølv.  Ved døgnopphald bur du på senteret under heile opphaldet.