Mangfald, motivasjon og meistring

Aktuelt

Spesialisert rehabilitering

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter eit rehabiliteringssenter innan spesialisthelsetenesta. Vi tek imot rundt 1 300 pasientar årleg, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Fagkompetanse

Vi har ein stor tverrfagleg stab med brei kompetanse innan spesialisert rehabilitering. Medisinskfagleg ansvarleg er overlege Helena Aarsnes, spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehab.

Dag- eller døgnopphald

Vi tilbyr både dag- og døgnopphald ved senteret. Ved dagopphald får du rehabilitering på dagtid, og bur heime hos deg sjølv.  Ved døgnopphald bur du på senteret under heile opphaldet.