Slik søkjer du

God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at vi skal kunne gje eit godt tilpassa rehabiliteringsopplegg frå starten. Vi ber derfor tilvisande lege vere tydeleg i bestillinga med vekt på aktuell problemstilling og målsetting. Det er ulike søknadsrutiner avhengig av om tilvisinga kjem frå fastlege eller sjukehus/spesialist, eller om søknaden gjeld livsstilsbehandling ved sjukleg overvekt.

Når ein søknad er vurdert og godkjent, sender vi ut skriftleg tilbod om opphald, og pasient har 14 dagars svarfrist til å takke ja eller nei til opphaldet.

Merk at det er tre ulike rutiner for søknad:

  1. Søknad frå fastlege
  2. Søknad frå sjukehus
  3. Søknad ved sjukleg overvekt 

Etter avslutta opphald vert epikrise sendt til henvisande instans, med kopi til pasient og pasienten sin fastlege med mindre pasienten motset seg dette, jmf. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)