Forsking og utvikling

Forsking og utvikling er svært viktig for oss. Vi driv sjølv mykje forskings- og utviklings- arbeid og er involvert i det same saman med mange ulike institusjonar. I høgremenyen kan du lese meir om noko av det vi driv med.