Sjukehus/Spesialist

Søknad om rehabiliteringsopphald frå sjukehus/spesialist skal sendast direkte til oss på standard tilvisingsskjema til:

    Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS
    Hauglandsvegen 308
    6968 Flekke