Pasientrom og servicefunksjonar

Pasientrom

I hovudbygget på senteret er det enkeltrom, men nokre av romma har felles bad. I kort avstand frå senteret er det pasientbustader med enkeltrom.

Opphaldsrom og tv

Det er felles opphaldsrom i resepsjonsområdet, og eigne TV-stover på hovudbygget. I fleire av pasientbustadene er det fellesrom med tv. Vi har berre NRK og TV2 i TV-stovene.

Telefon, radio og internett

Det er ikkje telefon og radio på romma.

På hovudbygget har vi datamaskin til utlån med tilgang til internett. Ein kan elles knyte seg til trådlaust nett ved senteret.

Kiosk og bank

I resepsjonen er det enkle kioskvarer, samt kortautomat for VISA. Det er høve til å ta ut pengar ved varekjøp. Næraste bank ligg i kommunesenteret Dale, 13 km frå senteret.

Verdisaker

Det er høve til å deponere pengar og verdisaker i safe under opphaldet.

Post

I resepsjonen kan du kjøpe kort og frimerke, og sende og motta post. Det kjem postbod til senteret 5 dagar i veka.  Alle pasientar har eiga posthylle ved senteret. Om du får tilsendt post, vert det lagt i posthylla di.

Butikk

Nærbutikken vår ligg i Flekke, 3 km frå senteret. Her kan ein kjøpe daglegvarer og drivstoff. I kommunesenteret Dale (13 km) finn ein fleire butikkar.

Vaskerom og tørkerom

Vi har vaskerom som pasientane kan nytte, med myntautomat til vaskemaskin og tørketrommel. Vi har i tillegg eige tørkerom for våte sko og kle.

Røyk og alkohol

Institusjonen er røyk- og rusfri. Dersom du røyker, viser vi til fastsett røykeområde ute. Det er ikkje høve til å nyte alkohol eller andre rusmiddel under opphaldet.