Fysvass startar opp!

Fysvass startar opp torsdag 22.08.19. Tidspunkt blir kl 19:30 – 20:30

Fysvass er trening til musikk i varmt basseng, leia av kvalifisert instruktør.

Pris kr. 100,- pr.person (betal i resepsjon før treninga)

Kontakt instruktør Gry Frankland for spørsmål eller påmelding (tlf. 95967743 eller epost: gry.frankland@live.com)

Treningane vert kansellert dersom det er mindre enn 12 påmelde.

 

 

 

Uterehabiliteringskonferanse 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020 vert arrangert ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 29.-30.april 2020, set av datoen allereie no.
Meir informasjon vil komme, følg med her.

Du er velkomen til oss !

Åpen paracamp (også for nybegynnere) og NM i paravannski (Stavanger) 26.-28.juni

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund inviterer til para-camp (åpent for personer med funksjonsnedsettelse som vil prøve vannski, stående eller sittende) 26. juni og NM i paravannski 27.-28. juni i forbindelse med NM-Veka 2019 i Stavanger-regionen.

Les mer om arrangementene para-campen og NM i paravannski.

Aktiv Ung konferansen 12. – 13.mars 2019

12-13. mars 2019 vert den årlege Aktiv Ung konferansen arrangert i Bergen, i år med tittelen «Mestring». Konferansen 2019 er eit samarbeid mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

«Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse og psykologisk motstandskraft vikler seg inn i hverandre gjennom livet. Inkludering og deltakelse har liten verdi dersom det ikke kombineres med mestring. For å fungere som hele mennesker er mestring betydningsfullt. Erfaringer øker selvtilliten og kunnskapen om hva som skal til for å mestre nye oppgaver igjen.

For barn og unge med funksjonsnedsettelser er utviklingen ofte annerledes, og mestringserfaringene kan være både få og negative. Det trengs tilrettelegging, veiledning og motivasjon for å mestre mye av det som andre naturlig får til. Konferansen vil belyse ulike perspektiver på dette.»

Les meir om konferansen og meld deg på her: Aktiv Ung konferanse 2019 – Mestring

Kreft barn/unge

Røde Kors si arv etter Christian Bekker

I 1980 arva Sogn og Fjordane Røde Kors eigedommen Haugland etter Christian Bekker, med eit ønske om å gagne barn og unge. Resultatet av visjonen er Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Røde Kors Nordisk United World College. Du kan lese meir om historia etter Bekker på nettsida til Røde Kors:
Arven etter Christian Bekker

Foto: Oddmund Haugen

Avisartikkelen finn du her: Arven etter Bekker

Delta 2022: Tilrettelegg for meir aktivitet heime

I prosjektet Delta 2022 har Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gått saman med Valnesfjord og Beitostølen Helsesportsenter for å gjere eit nasjonalt løft og lage eit «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemiddel. Målet er å tilrettelegge slik at menneske med funksjonsnedsetting kan fortsette å vere aktive når dei kjem heim etter rehabilitering.

Prosjektet, som har pågått sidan 2016, har hatt uvurderlleg ekstern støtte på tilsaman 6,4 millionar frå Stiftelsen Sophies Minde.

Les meir om prosjektet her.

Du kan også lese meir om Delta 2022 i artikkelen nedanfor.

Kurs for ergoterapeutar i aktivitetskalkulator

25. og 26.oktober vert det arrangert kurs i Aktivitetskalkulator ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringsenter.

Aktivitetskalkulator er ein reiskap for ergoterapeutar som jobbar med mennesker som av ulike årsaker strevar med å finne ein god balanse mellom aktivitet og kvile i kvardagen. Reiskapen er flittig brukt i Nederland, der det vart utvikla for 10 år sidan. Dei har god erfaring med at det er til hjelp for menneske som for eksempel har fatigue, nevrologisk lidelse eller kroniske smerter.

Kurset er for ergoterapeutar.

Meir informasjon finn du her:
Invitasjon til kurs oktober 2018

‘‘I Got My Diagnosis on a Yellow Post-it Note’’

Ny artikkel er publisert om det å vere ung og få ei kreftdiagnose, ein interessant artikkel om eit viktig tema.

 

Les heile artikkelen ‘‘I Got My Diagnosis on a Yellow Post-it Note’’

Konferanse om uterehabilitering

13.-14.september 2018 vert den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering arrangert ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland. Konferansen er eit samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter.

Målgruppa er først og fremst helsepersonell innan kommune- og spesialisthelseteneste, og forskarar med interesse for å bruke naturen i rehabilitering.

Du finn meir informasjon om konferansen her.