Sigrid ser lyst på framtida etter opphald på Haugland

Før Sigrid skulle på rehabiliteringsopphald hjå RKHR, var ho usikker på kva ho kunne forvente seg. Ho visste ikkje kva ho gjekk til, eller om dette kom til å hjelpe henne. Sjølv om ho var veldig usikker, så tenkte ho at ho skulle ta denne moglegheita med ope sinn.

På Haugland møtte ho ein tverrfagleg stab, som var klare for å hjelpe henne med utfordringane knytta til Tinnitus. Ho fortel at den ressursorienterte tankegangen til dei tilsette snudde opp ned på korleis ho sjølv tenkte. Dei tilsette fekk ho til å sjå sine eigne ressursar, og ikkje kun dei utfordringane ho hadde. Ho opplevde tankegangen og metodikken på Haugland som svært gjennomtenkt, og ho tenkte raskt at dette vil hjelpe.

Under opphaldet fekk Sigrid møte andre menneske med liknande utfordringar. Likemannshjelpa står sterkt på Haugland, og det kan vere nyttig å møte andre som går igjennom noko av det same som ein sjølv. Det å kunne finne støtte i kvarandre og oppmuntre kvarandre kan vere ein viktig faktor i ein rehabiliteringsprosess. Fokuset var likevell ikkje på diagnose og sjukdomsforløp, men heller vegen vidare. Gjennom fysisk aktivitet og kognitiv terapi opparbeida ein seg verktøy for å handtera utfordringar knytta til sjukdommen.

No har Sigrid komme heim igjen, og er tilbake i kvardagen. Ho fortel at ho tar kunnskapen og lærdommen frå Haugland med seg inn i sin nye kvardag. Livet går opp og ned, og ingen dagar er like. Likevell ser ho lyst på framtida, og ho klarar å balansere kvardagen betre no enn før. Målet hennar er å komme tilbake i full jobb etter kvart, men ho tar ein dag om gongen. Det ho har lært på Haugland er viktige vektøy for vegen vidare.

Foto: Sigrid Støyva

Sjå fleire av våre blogg innlegg

Ny klatrevegg!

Kjell Olav og trekkspelet

Bli med på Camp Fjalir!