Uterehabiliteringskonferanse 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020 vert arrangert ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 29.-30.april 2020, set av datoen allereie no.
Meir informasjon vil komme, følg med her.

Du er velkomen til oss !