Sommarjobbar 2020

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein spesialisthelseinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering. Senteret gir tilbod om rehabilitering for pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming i spesialisthelsetenesta. Vi held til på Haugland i Fjaler, om lag 15 mil nord for Bergen. Haugland er kjent for å vere ein kjekk stad å tilbringe sommaren, og vi ser no etter sommarvikarar innan både helsefag, kontor og driftsavdeling.

Til helseavdelinga treng vi sommarvikarar på følgande faggrupper: 

 • Fysioterapeut
 • Idrettspedagog
 • Ergoterapeut
 • Sosionom
 • Lege (evt student med midlertidig lisens)
 • Ernæring
 • Sjukepleie
 • Assistent

Er du i utdanning innan faggruppene ovanfor er du velkommen til å søke.

Til kontor og driftsavdelinga treng vi sommarvikarar på følgande faggrupper:

 • Kjøkken
 • Teknisk
 • Reinhald
 • Kontor/resepsjon
 • Nattevakt

For meir informasjon sjå her