Reopphald med digital oppfølging

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter skal frå 13.mai gjennomføre to reopphald med digital oppfølging som ei alternativ behandling for å redusere fysisk frammøte no under koronapandemien. Vi har valgt å bruke ei løysing via Norsk Helsenett, for å sikre personvernet for dei som skal delta.

Nokre pasientar har fått tilbod og takka ja til oppfølging via videokonsultasjon.

For informasjon til pasientar ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonell, sjå: https://ehelse.no/aktuelt/korona-informasjon-til-pasient-ved-bruk-av-videokonsultasjon-med-helsepersonell