Diagnoseuavhengig

Nytt tilbod frå 2020 av er gruppeopphald for barn med ulike diagnoser. Meir informasjon kjem.