Gruppeopphald

Vi har lang og positiv erfaring med grupper, og ser at likemannshjelpa kan vere ein viktig ressurs i den einskilde sin rehabiliteringsprosess. Målsettinga og innhaldet i opphaldet vert vurdert og tilpassa individuelt, sjølv om du er ein del av ei gruppe.

Ved gruppeopphald er det lagt opp til eigne samlingar for gruppa, dette kjem i tillegg til ordinære aktivitetar og undervisning.

Årskalender

 • All
 • Barnegruppe - Ulike diagnoser
 • Barnegruppe Kreft
 • Brystkreft
 • Cerebral Parese
 • Multiple Osteokondromer
 • Multippel sclerose
 • Osteogenesis Imperfecta
 • Parkinson
 • Tinnitus og Menières
 • Vestibulær sjukdom
Load More