Kultur- og fritidstilbod

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter ligg i Fjaler kommune. Fjaler er ein liten kommune, men er kjent for å vere eit ope og internasjonalt samfunn, der kultur er eitt av satsingsområda.

Vi legg til rette for deltaking på lokale arrangement, men har for det meste eigne aktivitetar på ettermiddag/kveld. Mange av aktivitetane er arrangert av studentar frå naboinstitusjonen vår UWC Red Cross Nordic. Vi har fleire arena for aktivitet, det er aktivitetsrom for handverksaktivitetar og vi har måleaktivitet i naustet. «Snikkarbua» er ein sosial samlingsstad for pasientar og studentar på området.

Elles er det tidvis tilbod om foredrag, konsertar eller utflukter til andre stader. Ved senteret finn du utstyr til uteaktivitetar, og det er merka turløyper i området. Informasjon og kart finn du i resepsjonen. Her er òg utlån av kano, båt og syklar i den aktuelle sesongen, bruk av dette utstyret må vere avklara med fagstab på førehand. Vi ynskjer at aktivitetane kan vere med og skape glede og nye erfaringar, og vere ein arena for informasjon og ny kunnskap.