Gjestar og følgje

Gjestar

Om du ynskjer, kan du ta imot gjestar når du er på senteret. Vi anbefaler at gjestar kjem på sein ettermiddagstid eller helg, då du elles har fastsett timeplan for vekedagane.

Gjestar har høve til å kjøpe seg mat, og vi kan leggje til rette for overnatting om det er aktuelt. Kost og losji må tingast i resepsjonen minst tre dagar på førehand, ta kontakt med resepsjonen for informasjon om prisar m.m.

Sjølv om vi opnar opp før besøk, ber vi deg avgrense mengda. Eit rehabiliteringsopphald krev mykje av deg, og det er viktig at du får nytte tida og kreftene dine først og fremst på deg sjølv. Dette bør også familie og vener respektere desse vekene. Vi ber også om at ein viser omsyn til medpasientar ved besøk på senteret.

Fredagar og søndagar er det offentleg bading i bassenga våre. Dette er besøkjande velkomne til å nytte på vanlege vilkår.

Ledsager

Dersom ein er avhengig av ledsager for å vere på rehabiliteringsopphald, må dette godkjennast på førehand. Tilvisande lege må derfor opplyse om dette i søknaden.

Ledsager kan bu på rom ilag med deg eller på eit eige rom.

Vi dekkar kost og losji for dei som har fått godkjent rehabiliteringsopphald med ledsager.

Pasientreiser dekkar reise til og frå institusjonen ilag med pasienten. Reiseutgifter som kjem utanom dette, t.d. ved byte av ledsager, vert ikkje dekka av Pasientreiser eller av rehabiliteringssenteret.