Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering, 100% fast stilling