Livreddings- og førstehjelpskurs v/ Sonja Olsen

Oppfriskningskurs 1,5t (2 skuletimar)

Teori og praktisk hjerte-lungeredning (HLR) på drukna barn og vaksen. Gjennomgang av alarmplan, varslingsrutiner, dykketeknikker, Ilandføringsteknikker samt livreddningsprøve.

Gjennomføring av livredningsprøve:

Hopp frå bassengkant/brygge

Symje 200 m

Dykke og ta med synkedukke til overflata

Sleping/ilandføring av ein person i overflata 20 meter

Hjerte-lungeredning (HLR) på ei treningsdukke.

Skal kunne gjere greie for alarmplan i eigen symjehall.

NB! Husk å ta med kompetansebeviset om du skal ha oppfriskingskurs!

Livreddingskurs 4,5 t (6 skuletimar)

Alarmplan

Varslingsrutinar

Førebyggjing av ulykker

Tørrdrukning og seindrukning

Hjerte-lungeredning (HLR) på drukna barn og vaksen

Bruk av forlenga arm

Farer og teknikker ved redning av panisk person

Sjølvberging/flyting

Dykketeknikker

Ilandføringsteknikker

Gjennomføring av livredningsprøven

Kva kurs treng du?

Kursa er tilrettelagt lærarar og andre tilsette ved barnehagar og skular, samt leiarar innan friluftsliv og dekker krava i Forskrift til opplæringslova § 12-1.

Fullt kurs: Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livreddingskurset for første gang. Vi anbefaler elles at det ikkje går meir enn fire år mellom kvart fulle kurs.

Oppfriskingskurs: Du kan ta oppfriskingskurs viss du allereie har gjennomført fullt kurs (har kompetansebevis).

Tidspunkt

Torsdag 09.jan

Gruppe 1 oppfrisking (maks 12 stk): 18.00-19.30

Gruppe 2 oppfrisking (maks 12 stk): 19.45-21.15

 

Torsdag 16.jan

Gruppe 3 oppfrisking (maks 12 stk): 18:00-19:30

Gruppe 4 oppfrisking (maks 12 stk): 19:45-21:15

 

Fullt kurs:

Laurdag 11. jan kl.10:00-14.30

Gruppe 5 førstehjelp og livreddingskurs (maks 12 stk): 10:00-12:15

Bassengtid 12:30-1430

 

Påmeldingsfrist 03.januar.

Påmelding sendast til esther.alisoy@rkhr.no