Kjell Olav og trekkspelet

Før Kjell Olav kom til Haugland hadde han gitt opp å spele instrument på grunn av svekka handmotorikk som følgje av Parkinson sjukdom. Ein samtale med doktor Fismen ved Haugland Rehabiliteringssenter skulle endre dette totalt.

Eit halvt år etter Kjell Olav fekk diagnosen Parkinson reiste han på sitt første rehabiliteringsopphald på Haugland. Han hadde då seld trekkspelet sitt, fordi han ikkje lengre klarte å spele grunna sjukdommen. Dette fortalte han i legetimen med doktor Fismen. Kjell Olav fortel at han då fekk eit svært ærleg svar, noko han sette pris på. Doktor Fismen var nemleg fast bestemt på at Kjell Olav skulle spele!

Kjell Olav fortel at han vart veldig inspirert og motivert etter samtalen, og gjekk rett å bestilte seg eit trekkspel. Han seier at den motivasjonen han fekk gjorde at han bestemte seg for at dette skulle han klare. Når han kom heim frå rehabiliteringsopphaldet låg trekkspelet å venta på han, og etter dette har det både blitt nytt keyboard, mikrofon, høgtalar og eit flett nytt elektronisk trekkspel. Han seier at blandinga av sterk motivasjon frå rehabiliteringsopphaldet og gode medisiner, har gjort det mogleg å fortsette med musikken. Musikken gjev meg stor glede i kvardagen fortel Kjell Olav.

Tidlegare i år entra han scena for første gong på 28 år, då han spelte på årsmøte til Sogn og Fjordane Parkinsonforening. Dette gav meirsmak og Kjell Olav har vore på scena fleire gonger etter dette. I sommar spelte han opp til dans i dottera sitt bryllup, og nyleg spelte han for medpasientar på Haugland Rehabiliteringssenter. «Det er min måte å gje litt tilbake på» seier Kjell Olav.

Sjå fleire av våre blogg innlegg

Ny klatrevegg!

Kjell Olav og trekkspelet

Bli med på Camp Fjalir!