Johannes tenkjer trening i kvart eit tak

Eit rehabiliteringsopphald har fokus på fysisk og psykisk helse, og ein bruker friluftsliv, tilpassa fysisk aktivitet og samtale, samt undervisning basert på kognitiv terapi som verktøy. Målet er at ein skal gje pasientane viktig lærdom og erfaring, som igjen skal brukast når dei kjem heim etter endt rehabiliteringsopphald. Forhåpentligvis skal dette gjera det litt lettare å leva med dei plagene og utfordringane ein har som følgje av sjukdom. Overføring frå institusjon til kvardagen er nøkkelen. Johannes er ein mann som er eit godt eksempel på dette.

På midten av 90-tallet begynte Johannes å merke at noko var i endring i kroppen. Han var inn og ut av Haukeland Sjukehus, og etter mange år i uvisshet, fekk han i 2002 diagnosen Parkinson. Å få Parkinson, som er ein kronisk, uhelbredelig diagnose, var eit voldsomt nederlag fortel Johannes. På tross av den vanskelege situasjonen, ynskja Johannes å vera i arbeid. Etter kvart var han tilbake i halv stilling, noko som betydde mykje for han.

Fastlegen til Johannes foreslo eit gruppeopphald hjå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har lang erfaring med gruppeopphald for Parkinson, og likemannsprinsippet står sterkt. Det føltes trygt og godt å komme til Haugland. Det å få møte andre menneske som har nokre av de same utfordringane som ein sjølv har, samstundes å kunne le og ha det moro i det alvorlege, det gjer godt fortel Johannes.

Han trekkjer fram dei tilsette som tok godt i mot han. Det å få møta eit tverrfagleg team som ser heile deg, og som motiverar og støttar deg er svært godt fortel Johannes. Samtalane med dr. Eirik Fismen er noko av det Johannes trekker ekstra godt fram. Med han kunne han snakke om Parkinson og utfordringane knytt til diagnosen, men også om heilt andre ting. Dette har hatt stor betydning fortel Johannes.

I dag er Johannes på eit nytt opphald, for å friske opp kunnskapen og treninga. Han tar kunnskap og lærdom om tilpassa fysisk aktivitet og mental helse med seg heim, og praktiserer det i sin kvardag. Han tenkjer trening og store bevegelsar i alt han gjer. Om det så er hagearbeid, eller andre kvardagslege gjeremål, så gjer han det med lærdommen frå Haugland i tankane.

Johannes og fysioterapeut Henning i full gang med dagens treningsøkt.

Sjå fleire av våre blogg innlegg

Kjell Olav og trekkspelet

Bli med på Camp Fjalir!