Janne ønsker å gje andre kreftpasientar håp

Då Janne var ferdig med behandling for brystkreft tidlegare i år, innsåg ho at ho no sto ovanfor nye utfordringar. Behandlinga for brystkreft hadde sete sine spor i kroppen. Janne ønsker å dele sin historie og sin oppleving av rehabilitering for å gje andre kreftpasientar håp.

Janne fortel at det ikkje er lett å føle på at ein ikkje makta alt som ein makta før. Det å komme seg igjennom kvardagen kunne gjere henne totalt utslitt. Denne følelsen av trøyttheit og mangel på energi, som heiter fatigue, er noko mange kreftpasientar opplever etter endt behandling. For å lære og takle denne utfordringa, bestemte Janne og fastlegen hennar seg for å søke om eit rehabiliteringsopphald ved RKHR. Janne fortel om den gode hjelpa ho har fått frå dei tilsette ved RKHR, og at ho har ho fått auka kunnskap og gjort seg erfaringar på korleis ho skal takle fatigue.

Gjennom tilpassa fysisk aktivitet, kognitiv terapi og kvile, har ho no gjort seg opp god erfaring på korleis ho skal balansere kvardagen. Målet hennar er å kunne meistre kvardagen, utan å bli totalt utslitt. Derfor er det viktig å begrense seg sjølv. Janne understrekar at det er viktig å ta seg pausar når det er behov for det.

Det å få møte andre brystkreftpasientar, som forstår kva ein har vore igjennom har vore av stor betydning fortel Janne. Det har også vore svært godt å kunne ha nokon å le saman med, på tross av det alvorlege, seier ho.

Rehabiliteringsopphaldet er starten på ein prosess, og Janne føler seg mykje betre rusta for kvardagen no. Ho veit at det kjem til å ta tid, men ho har opplevd framsteg allereie. Ho ønsker å gje håp for andre kreftpasientar som opplever seineffektar som fatigue, fordi med god hjelp frå fagfolk kan det faktisk bli betre.

Janne satt seg eit mål om å gå på fjellturen «Steinen» i løpet av opphaldet. Det klarte ho!

Sjå fleire av våre blogg innlegg

Ny klatrevegg!

Kjell Olav og trekkspelet

Bli med på Camp Fjalir!