Hospitering

Vi har lang erfaring med å ta imot hospitantar ved Haugland Rehabiliteringssenter. Om du ynskjer å hospitere hos oss, må du ha tenkt gjennom målsettinga med eit hospiteringsopphald, kva faggrupper du ynskjer å bli kjent med, eller om det er spesielle pasientgrupper du vil lære meir om.

Vi kan vere behjelpeleg med overnatting. For meir informasjon, ta kontakt med oss på tlf. 57 73 71 00.