Avslutta prosjekt

KaNo:

Dei fleste unge som får kreft overlever sjukdomen, men forsking viser at mange opplever at overgangen frå behandling til kvardagsliv kan vere tøff.  KaNo prosjektet utvikla og testa eit strukturert og målretta rehabiliteringsprogram for denne gruppa. Les meir

Funksjonstesting:

Saman med fleire bedrifter og institusjonar såg vi på mogelegheiter for å måle funksjon ved hjelp av avanserte sensorar og kompleks statistikk. Les meir

Samhandlingsprosjekt:

I samhandlingsprosjekta såg ein på korleis ein kan betre koordineringa og samhandlinga mellom pasient, lokale aktørar og rehabiliteringsinstitusjonen for saumlause forløp med pasient og pasienten sine mål i sentrum. Les meir

ICF Kjernesett rygg:

ICF er Verdas Helseorganisasjon sitt klassifiseringssystem for funksjon, sjukdom og helse. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter var med og vurderte kjernesett for korsryggsmerter. Les meir

Brystkreft:

I perioden 2000 til 2007 gjennomførte Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter fleire studiar på rehabilitering av kvinner med brystkreft. Les meir

Sjukleg overvekt:

Fleire ulike forskingsstudiar har blitt gjort på data henta inn frå pasientar ved RKHR. Les meir

Norfunk:

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR) var med på ein multisenterstudie der standardiserte spørjeskjema som kartlegg helseplager og funksjonsevne relatert til jobb blei testa ut. Les meir