Barnegruppe

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har sidan 2011 hatt tilbud for barn og unge. Vi har to ulike gruppeopphald, eit for kreft og eit for ulike diagnoser.