Organisert trening

Fysvass

Fysvass er trening til musikk i varmt basseng, leia av kvalifisert instruktør. Treningstilhøva er best om ikkje gruppa vert for stor, vi set derfor eit tak på 22 personar pr. gong.

Frå 19.09.2019 vert det Fysvass to dagar i veka:

Tysdag kl. 19.30 – 20.30

Torsdag  kl. 19.30 – 20.30

Pris kr. 100,- pr.person (betal i resepsjon før treninga)

Kontakt instruktør Gry Frankland for spørsmål eller påmelding (tlf. 95967743 eller epost: gry.frankland@live.com)

Treningane vert kansellert dersom det er mindre enn 12 påmelde.

Fjaler Symjeklubb

Fjaler Symjeklubb har aktivitetar for små og store i bassenga på Haugland. Klubben vart stifta i juni 2012, og driv babysymjing, barnekurs og symjetrening for unge og vaksne.

For meir informasjon, kontakt Hilde Genberg (tlf. 901 74 525) eller Roald Standnes (tlf. 951 68 513).