Organisert trening

Fysvass

Fysvass er trening til musikk i varmt basseng, leia av kvalifisert instruktør. Treningstilhøva er best om ikkje gruppa vert for stor, vi set derfor eit tak på 22 personar pr. gong.

Pris kr. 100,- pr.person (betal i resepsjon før treninga)

Oppstart torsdag 06.02.20 

Kontakt instruktør Gry Frankland for spørsmål eller påmelding (tlf. 95967743 eller epost: gry.frankland@live.com)

Treningane vert kansellert dersom det er mindre enn 12 påmelde.

Fjaler Symjeklubb

Fjaler Symjeklubb har aktivitetar for små og store i bassenga på Haugland. Klubben vart stifta i juni 2012, og driv babysymjing, barnekurs og symjetrening for unge og vaksne.

For meir informasjon, kontakt Hilde Genberg (tlf. 901 74 525) eller Roald Standnes (tlf. 951 68 513).