Oppføringer av randi

Millionstøtte til Delta 2022

Nasjonalt forskings- og utviklingsprosjekt gjev eit nytt løft for fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemiddel i rehabilitering. «Delta – 2022» er eit nasjonalt forskings- og utviklingsprosjekt der bruk av tilpassa fysisk aktivitet, e-helseløysingar og aktivitetshjelpemiddel i rehabilitering for barn, ungdom og vaksne skal optimaliserast. Prosjektet er vinnaren i tildelinga frå Stiftinga Sophies Minde. Med ei bevilling på 3,1 […]