Oppføringer av randi

Uterehabiliteringskonferanse 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020 vert arrangert ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 29.-30.april 2020, set av datoen allereie no. Meir informasjon vil komme, følg med her. Du er velkomen til oss !

Aktiv Ung konferansen 12. – 13.mars 2019

12-13. mars 2019 vert den årlege Aktiv Ung konferansen arrangert i Bergen, i år med tittelen «Mestring». Konferansen 2019 er eit samarbeid mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. «Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan […]

Røde Kors si arv etter Christian Bekker

I 1980 arva Sogn og Fjordane Røde Kors eigedommen Haugland etter Christian Bekker, med eit ønske om å gagne barn og unge. Resultatet av visjonen er Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Røde Kors Nordisk United World College. Du kan lese meir om historia etter Bekker på nettsida til Røde Kors: Arven etter Christian Bekker Avisartikkelen […]

Delta 2022: Tilrettelegg for meir aktivitet heime

I prosjektet Delta 2022 har Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gått saman med Valnesfjord og Beitostølen Helsesportsenter for å gjere eit nasjonalt løft og lage eit «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemiddel. Målet er å tilrettelegge slik at menneske med funksjonsnedsetting kan fortsette å vere aktive når dei kjem heim etter rehabilitering. Prosjektet, som har pågått sidan 2016, har […]

Kurs for ergoterapeutar i aktivitetskalkulator

25. og 26.oktober vert det arrangert kurs i Aktivitetskalkulator ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringsenter. Aktivitetskalkulator er ein reiskap for ergoterapeutar som jobbar med mennesker som av ulike årsaker strevar med å finne ein god balanse mellom aktivitet og kvile i kvardagen. Reiskapen er flittig brukt i Nederland, der det vart utvikla for 10 år sidan. […]

Konferanse om uterehabilitering

13.-14.september 2018 vert den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering arrangert ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland. Konferansen er eit samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter. Målgruppa er først og fremst helsepersonell innan kommune- og spesialisthelseteneste, og forskarar med interesse for å bruke naturen i rehabilitering. […]

Vidareutdanning i kognitiv terapi 2018

Vi tilbyr vidareutdanning i kognitiv terapi i 2018 Dato for samlingar : 12. og 13.mars 23. – 25. april 4.- 6. juni 3.- 5 september 22. og 23. oktober Det må vere minimum 17 påmelde for å gjennomføre kurset. Kursavgift kr. 14 000,- Dagpakke inkl. lunsj kr. 240,- pr. dag Dagpakke utan lunsj kr. 100,- pr. […]