Oppføringer av randi

Delta 2022: Tilrettelegg for meir aktivitet heime

I prosjektet Delta 2022 har Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gått saman med Valnesfjord og Beitostølen Helsesportsenter for å gjere eit nasjonalt løft og lage eit «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemiddel. Målet er å tilrettelegge slik at menneske med funksjonsnedsetting kan fortsette å vere aktive når dei kjem heim etter rehabilitering. Prosjektet, som har pågått sidan 2016, har […]

Kurs for ergoterapeutar i aktivitetskalkulator

25. og 26.oktober vert det arrangert kurs i Aktivitetskalkulator ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringsenter. Aktivitetskalkulator er ein reiskap for ergoterapeutar som jobbar med mennesker som av ulike årsaker strevar med å finne ein god balanse mellom aktivitet og kvile i kvardagen. Reiskapen er flittig brukt i Nederland, der det vart utvikla for 10 år sidan. […]

Konferanse om uterehabilitering

13.-14.september 2018 vert den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering arrangert ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland. Konferansen er eit samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter. Målgruppa er først og fremst helsepersonell innan kommune- og spesialisthelseteneste, og forskarar med interesse for å bruke naturen i rehabilitering. […]

Vidareutdanning i kognitiv terapi 2018

Vi tilbyr vidareutdanning i kognitiv terapi i 2018 Dato for samlingar : 12. og 13.mars 23. – 25. april 4.- 6. juni 3.- 5 september 22. og 23. oktober Det må vere minimum 17 påmelde for å gjennomføre kurset. Kursavgift kr. 14 000,- Dagpakke inkl. lunsj kr. 240,- pr. dag Dagpakke utan lunsj kr. 100,- pr. […]

Millionstøtte til Delta 2022

Nasjonalt forskings- og utviklingsprosjekt gjev eit nytt løft for fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemiddel i rehabilitering. «Delta – 2022» er eit nasjonalt forskings- og utviklingsprosjekt der bruk av tilpassa fysisk aktivitet, e-helseløysingar og aktivitetshjelpemiddel i rehabilitering for barn, ungdom og vaksne skal optimaliserast. Prosjektet er vinnaren i tildelinga frå Stiftinga Sophies Minde. Med ei bevilling på 3,1 […]