Aktiv Ung konferansen 12. – 13.mars 2019

12-13. mars 2019 vert den årlege Aktiv Ung konferansen arrangert i Bergen, i år med tittelen «Mestring». Konferansen 2019 er eit samarbeid mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

«Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse og psykologisk motstandskraft vikler seg inn i hverandre gjennom livet. Inkludering og deltakelse har liten verdi dersom det ikke kombineres med mestring. For å fungere som hele mennesker er mestring betydningsfullt. Erfaringer øker selvtilliten og kunnskapen om hva som skal til for å mestre nye oppgaver igjen.

For barn og unge med funksjonsnedsettelser er utviklingen ofte annerledes, og mestringserfaringene kan være både få og negative. Det trengs tilrettelegging, veiledning og motivasjon for å mestre mye av det som andre naturlig får til. Konferansen vil belyse ulike perspektiver på dette.»

Les meir om konferansen og meld deg på her: Aktiv Ung konferanse 2019 – Mestring