Røde Kors si arv etter Christian Bekker

I 1980 arva Sogn og Fjordane Røde Kors eigedommen Haugland etter Christian Bekker, med eit ønske om å gagne barn og unge. Resultatet av visjonen er Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Røde Kors Nordisk United World College. Du kan lese meir om historia etter Bekker på nettsida til Røde Kors:
Arven etter Christian Bekker

Foto: Oddmund Haugen

Avisartikkelen finn du her: Arven etter Bekker