Delta 2022: Tilrettelegg for meir aktivitet heime

I prosjektet Delta 2022 har Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gått saman med Valnesfjord og Beitostølen Helsesportsenter for å gjere eit nasjonalt løft og lage eit «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemiddel. Målet er å tilrettelegge slik at menneske med funksjonsnedsetting kan fortsette å vere aktive når dei kjem heim etter rehabilitering.

Prosjektet, som har pågått sidan 2016, har hatt uvurderlleg ekstern støtte på tilsaman 6,4 millionar frå Stiftelsen Sophies Minde.

Les meir om prosjektet her.

Du kan også lese meir om Delta 2022 i artikkelen nedanfor.