Kurs for ergoterapeutar i aktivitetskalkulator

25. og 26.oktober vert det arrangert kurs i Aktivitetskalkulator ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringsenter.

Aktivitetskalkulator er ein reiskap for ergoterapeutar som jobbar med mennesker som av ulike årsaker strevar med å finne ein god balanse mellom aktivitet og kvile i kvardagen. Reiskapen er flittig brukt i Nederland, der det vart utvikla for 10 år sidan. Dei har god erfaring med at det er til hjelp for menneske som for eksempel har fatigue, nevrologisk lidelse eller kroniske smerter.

Kurset er for ergoterapeutar.

Meir informasjon finn du her:
Invitasjon til kurs oktober 2018